Yargıtay dosya sorgulama hizmeti ile yüksek mahkemeler içerisinde cezai anlamda son karar verme organı olan Yargıtay’ın gerekçeli kararlarını öğrenebilir ve bu konuda detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ülkemizde 4 yüksek mahkeme içerisinde Ceza Hukuku ile ilgili en yüksek karar mercii olan Yargıtay, dava dosyalarını belli usuller çerçevesinde incelemektedir. Yargıtay dava dosyası sorgulama hizmeti tüzel kişiliği haiz olan devlet kurumlarını ve gerçek kişileri ilgilendirmektedir. Asliye Hukuk ve ceza mahkemelerinde hakimlerin vermiş olduğu kararların Cezai anlamda temyiz edilmesi Yargıtay Yüksek Mahkemesi aracılığı ile yapılmaktadır. Yargıtay’ın vermiş olduğu cezalara karşı itiraz edilmesi ve cezanın tekrar temyiz edilmesi söz konusu değildir. Online Uyap dosya sorgulama sistemini kullanarak dava dosya numarasından Yargıtay Yüksek Mahkemesi Hakimleri tarafından verilmiş cezaların içeriklerinin neler olduğu ve gerekçeli kararın hangi suçlardan ötürü verildiği, hangilerinin iptal edildiği, hangilerinin onandığı gibi çok sayıda bilgiye ulaşabilirsiniz. Yargıtay Dosya Sorgulama işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için dosya numarasının doğru bir şekilde sisteme girilmesi gerekir.